Sakrálne pamiatky

kriz

    V časti Kapitula, v predzáhradke domu "Králik" stojí najstarší kríž, vytesaný z kameňa s nasledovným vrytým textom: "Megujeva 1833" - čo asi znamená "Obnovený v r. 1833", z toho usudzujúc bol postavený oveľa skôr.

    Tesne vedľa vchodu do kostola, od neho naľavo pri chodníku stojí kríž z červeného mramora, na ktorom je nápis: "Isten dicsööségére O.A. 1865", teda: "Na slávu Božiu O.A. 1865". Skratka znamená Ordódy Ágoston, ktorý tu pôsobil ako kňaz v rokoch 1865-1877.

    Taktiež v priestore pred kostolom na druhej strane od vchodu stála do r. 1969 na kamennom podstavci socha Panny Márie, podľa vytesaného nápisu z r. 1882. Na miesto sochy dala postaviť v šesťdesiatych rokoch rodina Koreny malú kaplnku.

    Trochu ďalej od kostola, asi na vzdialenosť 100 metrov stojí socha sv. Floriána, ochrancu požiarnikov. Na kamennom podstavci sochy bol pôvodne vytesaný text v maďarčine: "Na slávu sv. Floriána postavil hokovský dobrovoľný požiarny zbor v r. 1903".

    Medzi vinicami, v časti Öreghegy (Starý kopec) bola postavená na počesť sv. Urbana kaplnka. Presný rok výstavby nepoznáme. Obec kaplnku v sedemdesiatych rokoch obnovila a doteraz je v dobrom stave.

    Pred Gégölovým domom na voľnom priestranstve stojí socha sv. Jána Nepomuckého. Na zadnej strane kamenného podstavca je nasledovný text: "De VotVs CLIens MartInVs Szabó eX Voto hVIC patrono petatI et serae poster ItatI PosVit." V preklade: "Bohabojný veriaci Martin Szabó zo sľubu tomuto patrónovi nechal postaviť z úcty a pre neskorých nasledovníkov."

    Na druhej strane potoka Štiavnička, blízko nového betónového mosta, vedľa cesty vedúcej na Gestenec stojí starý drevený kríž, ktorý bol postavený dvoma bezdetnými bratmi. Bol vytesaný z agátového dreva, asi 3 metrovej výšky a je na ňom plechový korpus. Pod ním je nápis: "A JÉZUS KRISZTUSNAK NAGYOB DITSÖSÉGÉRE ÉPÍTETTE GÁL JÓZSEF ÉS JÁNOS" čiže: "Na slávu Ježiša Krista dal postaviť Gál József a János"

    Na východnom konci obce, vedľa poľnej cesty, kadiaľ hnali pastieri svoje stáda ešte v päťdesiatych rokoch, stála socha sv. Vendelína. Asi v šesťdesiatych rokoch sa socha z neznámych dôvodov zrútila a jej miesto zarástlo burinou.

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky http://www.hokovce.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.