Začaté správne konania

Číslo konania:SK 11212/2023/05

Dátum zverejnenia informácie:31.10.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek, ktoré rastú na poz. parc. č. 1396/62 registra KN-C v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Priložené dokumenty
DátumNázovVeľkosť a typ
21. 01. 2019  Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín - Ev.č. 7-201945 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky http://www.hokovce.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.