E-mail: starosta@hokovce.sk | Tel.: 036 / 749 14 39Mapa stránok  Úradná tabuľa | 
Obec Hokovce

Návrh - Dodatok č. 2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

HORE