E-mail: starosta@hokovce.sk | Tel.: 036 / 749 14 39Mapa stránok  Úradná tabuľa | 
Obec Hokovce

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
25. 04. 2023  1_Širšie_vzťahy135 kB [pdf]
25. 04. 2023  1n_Širšie_vzťahy108 kB [pdf]
25. 04. 2023  2_Krajinná_štruktúra205 kB [pdf]
25. 04. 2023  2n_Krajinná_štruktúra277 kB [pdf]
25. 04. 2023  3_Komplexný návrh funkčného využitia279 kB [pdf]
25. 04. 2023  3a1_Komplexný urbanistický návrh342 kB [pdf]
25. 04. 2023  3a1n_Komplexný urbanistický návrh635 kB [pdf]
25. 04. 2023  3a2_Komplexný urbanistický návrh109 kB [pdf]
25. 04. 2023  3a2n_Komplexný urbanistický návrh139 kB [pdf]
25. 04. 2023  3a3_Komplexný urbanistický návrh173 kB [pdf]
25. 04. 2023  3a3n_Komplexný urbanistický návrh108 kB [pdf]
25. 04. 2023  3b1_Návrh verejnoprospešných stavieb279 kB [pdf]
25. 04. 2023  3b1n_Návrh verejnoprospešných stavieb568 kB [pdf]
25. 04. 2023  3b2_Návrh verejnoprospešných stavieb113 kB [pdf]
25. 04. 2023  3b2n_Návrh verejnoprospešných stavieb147 kB [pdf]
25. 04. 2023  3b3_Návrh verejnoprospešných stavieb127 kB [pdf]
25. 04. 2023  3b3n_Návrh verejnoprospešných stavieb73 kB [pdf]
25. 04. 2023  3n_Komplexný návrh funkčného využitia289 kB [pdf]
25. 04. 2023  41_Návrh dopravy264 kB [pdf]
25. 04. 2023  41n_Návrh dopravy567 kB [pdf]
25. 04. 2023  42_Návrh dopravy107 kB [pdf]
25. 04. 2023  42n_Návrh dopravy141 kB [pdf]
25. 04. 2023  43_Návrh dopravy113 kB [pdf]
25. 04. 2023  43n_Návrh dopravy56 kB [pdf]
25. 04. 2023  51_Vodné hospodárstvo268 kB [pdf]
25. 04. 2023  51n_Vodné hospodárstvo567 kB [pdf]
25. 04. 2023  52_Vodné hospodárstvo118 kB [pdf]
25. 04. 2023  52n_Vodné hospodárstvo159 kB [pdf]
25. 04. 2023  53_Vodné hospodárstvo139 kB [pdf]
25. 04. 2023  53n_Vodné hospodárstvo86 kB [pdf]
25. 04. 2023  71_Plynofikácia225 kB [pdf]
25. 04. 2023  71n_Plynofikácia513 kB [pdf]
25. 04. 2023  73_Plynofikácia123 kB [pdf]
25. 04. 2023  73n_Plynofikácia75 kB [pdf]
25. 04. 2023  8a_Záber_pôdneho_fondu233 kB [pdf]
25. 04. 2023  8an_Záber_pôdneho_fondu172 kB [pdf]
25. 04. 2023  Sprievodná_správa_ZaD1_ÚPN-O_Hokovce1 321 kB [pdf]

HORE