E-mail: starosta@hokovce.sk | Tel.: 036 / 749 14 39Mapa stránok  Úradná tabuľa | 
Obec Hokovce

Úradná tabuľa obce Hokovce

ZverejnenéOznam
28.06.2024Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Hokovce podľa osobitného zreteľa
28.06.2024Výberové konanie na funkciu: Hlavný kontrolór obce
28.06.2024Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Hokovce podľa osobitného zreteľa
27.06.2024Obecné zastupiteľstvo
10.06.2024Voľby do Európskeho parlamentu 2024
06.06.2024Záverečný účet
08.04.2024Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
28.03.2024Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku
28.03.2024Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku
28.03.2024Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku
25.03.2024Obecné zastupiteľstvo
08.03.2024Zverejnenie zámeru predaja majetku
08.03.2024Zverejnenie zámeru predaja majetku
13.02.2024Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín
10.01.2024Voľby prezidenta SR 2024
14.12.2023Obecné zastupiteľstvo
11.12.2023VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Hokovce, Zmeny a doplnky č. 1
30.11.2023Rozpočet obce
02.11.2023Začaté správne konania
25.10.2023Obecné zastupiteľstvo
19.10.2023Návrh - Dodatok č. 2 k VZN k trhovému poriadku
17.10.2023Návrh - Dodatok č. 2 k VZN o dani za ubytovanie
17.10.2023Návrh - Dodatok č. 2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
02.10.2023Voľby do NR SR 2023
05.09.2023VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Žiadosť o poskytnutie súčinnosti s výpočtom nákladov
18.08.2023Spomienková výstava HUGO VON OBERNDORFF
26.07.2023Obecné zastupiteľstvo
25.07.2023Rozhodnutie - OÚ LEVICE
16.06.2023Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre Obec Hokovce
08.06.2023Dotazníkový prieskum k PHRSR obce Hokovce na roky 2023 - 2027
31.05.2023Obecné zastupiteľstvo
25.05.2023OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ NÁVRHU - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HOKOVCE
03.05.2023OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HOKOVCE ZMENY A DOPLNKY č. 1
25.04.2023Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O
24.04.2023Územný plán obce
24.04.2023Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
15.02.2023Obecné zastupiteľstvo
23.01.2023Okresný Úrad Nitra - Rozhodnutie
09.11.2022Referendum 2023
18.10.2022Zámer prevodu nehnuteľnosti
06.10.2022Komunálne voľby 2022
28.09.2022Výberové konanie - hlavný kontrolór obce
13.01.2022Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín
29.11.2019Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
21.11.2019Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
15.11.2019Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín
16.09.2019Oznam zámeru prevodu nehnuteľností
02.07.2019Ochrana úrody pred požiarmi - 2019
02.07.2019Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
01.02.2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
28.01.2019Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
21.01.2019Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín
03.01.2019Spoločné záverečné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti stavby
12.11.2018Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hokovce
HORE