E-mail: starosta@hokovce.sk | Tel.: 036 / 749 14 39Mapa stránok  Úradná tabuľa | 
Obec Hokovce

VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Hokovce, Zmeny a doplnky č. 1

HORE