E-mail: starosta@hokovce.sk | Tel.: 036 / 749 14 39Mapa stránok  Úradná tabuľa | 
Obec Hokovce

Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Hokovce na II. polrok 2023

HORE