E-mail: starosta@hokovce.sk | Tel.: 036 / 749 14 39Mapa stránok  Úradná tabuľa | 
Obec Hokovce

Zoznam zmlúv obce Hokovce za rok 2015

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
29.12.2015Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke247396-2015Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.00682420
29.12.2015Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podporySlovenská záručná a rozvojová banka, a.s.00682420
29.12.2015Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke247396-2015Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.00682420
29.12.2015DODATOK č.1 k zmluve o dieloPD_IKF_09/07/20IKF Service s.r.o.36504254
29.12.2015Úverová zmluva247396-2015Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.00682420
14.12.2015Zmluva o dielo uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníkaTOP MPM, s.r.o.46155571
08.12.2015Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku493/2015-2050-1Ministerstvo hospodárstva SR00686832
27.11.2015Zmluva o výkone auditu účtovnej závierky č. 201521201521Ing. Erika Žilkayová42138507
09.07.2015ZMLUVA O DIELO čast 1.IKF Service, s.r.o.36504254
09.07.2015ZMLUVA O DIELO čast 2.IKF Service, s.r.o.36504254
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE